Free Take it Easy font

OrderFilenameFilesizeThumb demo
1. TakeItEasy.ttf 87 Kb Take it Easy
Download

CHARACTER MAP

TakeItEasy.ttf, Take it Easy, runesandfontstake-it-easy,

Download

300x600

300x250