Free Ishirkian font

OrderFilenameFilesizeThumb demo
1. Ishirkian.ttf 24 Kb Ishirkian
Download

CHARACTER MAP

Ishirkian.ttf, Ishirkian, ishirkian,

Download

300x600

300x250